ЗАВІТАЙТЕ НА НАШУ СТОРІНКУ Facebook

ЗЕМЛЕВПОРЯДНІ РОБОТИ


ПРИСВОЄННЯ КАДАСТРОВОГО НОМЕРУ НА АКТИ СТАРОГО ЗРАЗКА
Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі(на місцевості)(земельна частка пай)

Перелік необхідних документів:

1. Нотаріально посвідчений документ, що посвідчує право власності на земельну ділянку(пай);

2. При оформленні спадщини - запит нотаріуса, копія свідоцтва про смерть, копія паспорта та кода померлого (за наявності);

3. Копія паспорта та ідентифікаційного коду заявника;


Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі(на місцевості)(присадибна (садова) ділянка)

Перелік необхідних документів:

1. Нотаріально посвідчений документ, що посвідчує право власності на земельну ділянку;

2. Копія свідоцтва про право власності на будинок (у разі наявності);

3. Копія технічного паспорта на будинок (у разі наявності);

4. Копія паспорта та ідентифікаційного коду;

5. Викопіювання із збірного кадастрового плану погоджене сільським головою та землевпорядником.

ПРОЕКТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

В межах населеного пункту

Перелік необхідних документів:

1. Рішення сесії сільської (селищної, міської) ради оригінал;

2. Копія заяви з якою зверталися до сільської ради;

3. Викопіювання із збірного кадастрового плану з погодженням сільського голови;

4. Копія паспорту та ідентифікаційного коду.


За межами населеного пункту

Перелік необхідних документів:

1. Наказ головного управління Держгеокадастру (оригінал);

2. Копія заяви з якою зверталися до Головного управління Держгеокадастру;

3. Викопіювання із проекту формування території сільської (селищної, міської) ради;

4. Копія паспорту та ідентифікаційного коду.

ПРОЕКТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ЦІЛЬОВЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ЯКОЇ ЗМІНЮЄТЬСЯ

Перелік необхідних документів:

1. Нотаріально посвідчена заява власника земельної ділянки про наміри змінити цільове призначення (оригінал);

2. Копія заяви з якою зверталися до сільської ради;

3. Викопіювання з генерального плану забудови, погоджене районним архітектором (в межах населеного пункту);

4. Нотаріально посвідчена копія документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку;

5. Копія паспорта та ідентифікаційного номера (копія правоустановлюючих документів для юридичних осіб).

ПРИВАТИЗАЦІЯ ЗЕМЛІ

Перелік необхідних документів:

1. Рішення сільської (селищної, міської) ради;

2. Викопіювання із збірного кадастрового плану з погодженням сільського голови та землевпорядника;

3. Копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

4. Копія технічного паспорта (у разі наявності);

5. Копія свідоцтва про право власності на будинок (у разі наявності);

6. Копія доручення якщо за власника здає документи інша особа.

ПОДІЛ (ОБ’ЄДНАННЯ) ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ, СХЕМИ ПОДІЛУ ЗЕМЕЛЬ НА ЗЕМЕЛЬНІ ЧАСТКИ (ПАЇ)

Перелік необхідних документів:

1. Нотаріально завірена копія документа, що посвідчує право власності на земельну ділянку;

2. Нотаріально завірена згода на поділ чи об’єднання земельної ділянки;

3. Копія свідоцтва на право власності на будинок, якщо земельна ділянка забудована;

4. Копія технічного паспорта на будинок якщо ділянка забудована;

5. Копія паспорта та ідентифікаційного номера (копія правоустановлюючих документів для юридичних осіб).

РОБОЧІ ПРОЕКТИ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ЩОДО ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ

Орієнтовний перелік вихідних даних, необхідних для того, щоб розробити робочий проект землеустрою на зняття родючого шару ґрунту :

Перелік необхідних документів:

1. Копія правовстановлюючого документу на земельну ділянку;

2. Рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розробку робочого проекту землеустрою;

3. Копія договору на виконання земляних робіт та довідка про наявність машин і механізмів;

4. Копії установчих документів суб’єкта господарювання-виконавця робіт по зняттю та переміщенню ґрунту;

5. Відомості про подальше використання ґрунтового покриву;

6. Копія агрохімічного паспорту земельної ділянки;

7. Матеріали ґрунтових обстежень земельної ділянки;

8. Кадастровий план земельної ділянки;

9. Картосхема розташування земельної ділянки;

10. Топографічний план земельної ділянки;

11. Генеральний план будівництва;

12. Зобов’язання організації на зберігання ґрунту;

13. Копія наказу про призначення особи, відповідальної за зняття та перенесення ґрунту;

14. Заявка на розробку робочого проекту землеустрою;

15. Завдання на розробку проекту землеустрою;

16. Технічні умови земельної ділянки.

РОБОЧІ ПРОЕКТИ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТА ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ
ЗДІЙСНЕННЯ АВТОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОЕКТІВ ЗЕМЛЕУСТРОЮ
ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ЗЕМШ
ВСТАНОВЛЕННЯ (ЗМІНА) МЕЖ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ


АРХІТЕКТУРНІ РОБОТИ


ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК (ПРИ ВІДВЕДЕННІ АБО ЗМІНІ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА, САДІВНИЦТВА ТА ГАРАЖНОГО БУДІВНИЦТВА)


ЗЕМЛЕОЦІНОЧНІ РОБОТИ


НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

Перелік необхідних документів:

1. Клопотання відповідної сільської ради;

2. Рішення про надання дозволу на проведення нормативної грошової оцінки;

3. Копія установчих документів сільської ради.

НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗА МЕЖАМИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ

Для фізичної особи:

Перелік необхідних документів:

1. Заява про видачу довідки (витягу) про нормативну грошову оцінку для фізичної особи;

2. Копія держакту про право власності на земельну ділянку;

3. Копія паспорту;

3. Копія ідентифікаційного номеру;

3. Копія проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (за наявності);

3. Копія технічної документації на земельну ділянку (за наявності).


Для юридичної особи:

Перелік необхідних документів:

1. Заява про видачу довідки (витягу) про нормативну грошову оцінку для юридичної особи;

2. Копія довідки з ЄДРПОУ;

3. Копія держакту чи договору оренди земельної ділянки;

4. Копії документів про право власності на будівлі, розміщені на земельній ділянці (свідоцтво, довідка з БТІ, витяг з реєстру речових прав, тощо);

5. Копія дозволу на проведення робіт по будівництву (якщо такі проводяться);

6. Інформація щодо поточних орендарів будівель (приміщень), яка зазначається в заяві;

7. Копія статуту;

8. Довіреність на представника.

НОРМАТИВНА ГРОШОВА ОЦІНКА ЗА МЕЖАМИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ
ДОВІДКА ПРО СКЛАД АГРОВИРОБНИЧИХ ГРУП ГРУНТІВ
РОЗРАХУНОК РОЗМІРУ ВТРАТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО І ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
ГРУНТОВІ ОБСТЕЖЕННЯ


ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ


ВСТАНОВЛЕННЯ МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В НАТУРІ (НА МІСЦЕВОСТІ)

Перелік необхідних документів:

1. Копія документа що посвідчує право власності на земельну ділянку;

2. Копія паспорта та ідентифікаційного номера.

ТОПОГРАФІЧНА ЗЙОМКА МАСШТАБІВ 1:500-1:10000

Перелік необхідних документів:

1. Клопотання на виконання робіт

2. Викопіювання із збірного кадастрового плану

3. Копія правоустановчих документів

КАДАСТРОВА ЗЙОМКА
ТОПОГРАФІЧНА ЗЙОМКА ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНУ


ЗЕМЕЛЬНІ ТОРГИ


ПРОВЕДЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ТОРПВ (АУКЦІОНІВ)