ЗАВІТАЙТЕ НА НАШУ СТОРІНКУ Facebook
 • ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ У ФОРМІ АУКЦІОНУЗ ПРОДАЖУ ПРАВА ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

  Організатор земельних торгів: Богородчанська селищна рада.

  Виконавець земельних торгів: Державне підприємство «Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою » 76014, м. Івано-Франківськ , вул. Академіка Сахарова , 34

  Характеристика лоту: Право оренди земельної ділянки, що розташована за адресою: с. Забережжя Богородчанської селищної ради Івано-Франківської області ;

  • кадастровий номер: 2620482901:01:001:0263;

  • площа –4,7537 га ;

  • категорія земель – землі сільськогосподарського призначення;

  • цільове призначення – 01.01 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва;

  • обмеження - охоронна зона ЛЕП 110 кВ, охоронна зона газопроводу високого тиску «СОЮЗ» та «Уренгой –Помари-Ужгород»;


  Стартова ціна річної орендної плати – 18 718,05 грн. (вісімнадцять тисяч сімсот вісімнадцять гривень 05 копійок) без ПДВ.

  Термін користування земельною ділянкою: 7 (сім) років.

  Реєстраційний внесок – 1 135,00 грн. (Одна тисяча сто тридцять п’ять гривень 00 копійок) в т.ч. ПДВ 20 %.

  Гарантійний внесок – 5 615, 42 грн. ( п’ять тисяч шістсот п'ятнадцять гривень 42 копійки) без ПДВ.

  Крок аукціону – 93 грн. 59 коп.


  Порядок оформлення результатів торгів та умови продажу:

  1. Протокол земельних торгів підписується Переможцем, Ліцитатором та Організатором земельних торгів або його представником негайно після закінчення торгів за лотом.

  2. Договір оренди земельної ділянки між організатором та Переможцем торгів укладається безпосередньо в день проведення торгів.

  3. Право користування на земельну ділянку, набуте за результатами проведення земельних торгів у формі аукціону, підлягає державній реєстрації в порядку визначеному Законом.

  4. Ціна продажу лоту, право користування, яким набуто на земельних торгах у формі аукціону, сплачується Переможцем торгів не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дня укладання договору оренди.

  5.Переможець земельних торгів відшкодовує витрати здійснені виконавцем на підготовку лотів до проведення земельних торгів та сплачує винагороду за кожним лотом окремо . Винагорода виконавця земельних торгів встановлюється у розмірі 5 відсотків ціни, за якою здійснюється купівля-продаж земельної ділянки, або 50 відсотків річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу прав на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису), але не більш як 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний лот.

  Відшкодування витрат на підготовку лоту становить - 24 187, 68 грн. (Двадцять чотири тисячі сто вісімдесят сім гривень 68 копійок). Державне підприємство «Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» Розрахунковий рахунок : UA343366770000026001060155928 у ІФФКБ “Приватбанк”, МФО : 336677 код ЄДРПОУ :00689190

  6. Переможцю земельних торгів, який відмовиться від підписання протоколу земельних торгів, укладання договору оренди земельної ділянки, повного розрахунку за придбаний лот в терміни, визначені чинним законодавством та умовами договору: гарантійний внесок не повертається, результати торгів анульовуються, Переможець до наступних торгів не допускається, а кошти в розмірі цінової пропозиції, запропонованої Переможцем за результатами проведених торгів, стягуються з Переможця, як неустойка (ст. 549 ЦКУ) в судовому порядку згідно чинного законодавства.


  Для участі в земельних торгах необхідно:

  1. Сплатити з рахунку, відкритого в банку : реєстраційний внесок – 1135,00 грн. (Одна тисяча сто тридцять п’ять гривень 00 копійок) в т.ч. ПДВ 20 %., на рахунок ДП «Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою » р/р № UA553808050000000026003594061 у АТ “Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805, ЄДРПОУ 00689190; призначення платежу: «Реєстраційний внесок в т.ч. ПДВ 20%».

  • Гарантійний внесок - 5 972,82 грн. (п’ять тисяч дев’ятсот сімдесят дві гривні 82 копійки)., на рахунок ДП «Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою » р/р№ UA493808050000000026005586743 у АТ “Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805 , ЄДРПОУ 00689190; призначення платежу: «Гарантійний внесок без ПДВ»

  2. Подати документи що підтверджують сплату реєстраційних та гарантійних внесків. Оформити та подати заяву з необхідною інформацією та підтверджуючими документами особи, яка бажає взяти участь у земельних торгах, Виконавцю торгів за адресою: ДП «Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою » 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Ак. Сахарова ,34 , відповідальна особа – +380968657209 – Тицька Мар’яна Романівна (юрисконсульт відділу юридичного забезпечення), +380665788461- Куціль Наталія Любомирівна ( керівник відділу з проведення земельних торгів). Телефон для довідок: (0342) 52-33-38 E-mail zemleustrouif@ukr.net . Години прийому заяв на участь в земельних торгах: у робочі дні з 9.00 год. до 16.00. год., у п'ятницю - з 9.00 год. до 15.00. год.

  3. Укласти договір про умови участі в земельних торгах у формі аукціону.


  Земельні торги у формі аукціону призначено на 22 квітня 2021 р.

  Останній день прийому заяв – 16 квітня 2021 р. до 16 год. 00 хв.

  Порядок сплати внесків : Сплачується з рахунку Учасника та зараховується на рахунок Виконавця включно до 16 квітня 2021 р.

  Призначення платежу :

  1. «Реєстраційний внесок – 1 135.00 грн. в т.ч. ПДВ;

  2. «Гарантійний внесок – 5 615, 42 грн. без ПДВ.

  Місце проведення торгів: Івано-Франківська обл., смт. Богородчани, вул. Шевченка, 66 (приміщення селищної ради)

  Початок торгів о 13.00 год. . Реєстрація учасників земельних торгів в день проведення з 10.00 год. До 12.40 год. за адресою: Івано-Франківська обл., смт. Богородчани, вул. Шевченка, 66. (приміщення селищної ради)