ЗАВІТАЙТЕ НА НАШУ СТОРІНКУ Facebook
 • ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ТОРГІВ У ФОРМІ АУКЦІОНУЗ ПРОДАЖУ ПРАВА ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

  Організатор земельних торгів: Коршівська сільська рада.

  Виконавець земельних торгів: Державне підприємство «Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою » 76014, м. Івано-Франківськ , вул. Академіка Сахарова , 34

  Характеристика лоту: Право оренди земельної ділянки, що розташована за адресою: с.Коршів вул. Яремчука Коломийського району Івано-Франківської області

  • кадастровий номер: 2623283001:01:001:0301;

  • площа –0,1515 га ;

  • категорія земель – землі житлової та громадської забудови;

  • цільове призначення – 03.13 для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування;


  Стартова ціна річної орендної плати – 6 118,60 грн. (Шістнадцять тисяч сто вісімнадцять гривень 60 копійок) без ПДВ.

  Термін користування земельною ділянкою: 20 (двадцять) років.

  Реєстраційний внесок – 1 135,00 грн. (Одна тисяча сто тридцять п’ять гривень 00 копійок) в т.ч. ПДВ 20 %.

  Гарантійний внесок – 4 835,58 грн. ( Чотири тисячі вісімсот тридцять п’ять гривень 58 копійок) без ПДВ.


  Порядок оформлення результатів торгів та умови продажу:

  1. Протокол земельних торгів підписується Переможцем, Ліцитатором та Організатором земельних торгів або його представником негайно після закінчення торгів за лотом.

  2. Договір оренди земельної ділянки між організатором торгів та Переможцем торгів укладається безпосередньо в день проведення торгів.

  3. Право користування на земельну ділянку, набуте за результатами проведення земельних торгів у формі аукціону, підлягає державній реєстрації в порядку визначеному Законом.

  4. Ціна продажу лоту, право користування, яким набуто на земельних торгах у формі аукціону, сплачується Переможцем торгів не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дня укладання договору оренди.

  5. Переможець земельних торгів відшкодовує витрати здійснені виконавцем на підготовку лотів до проведення земельних торгів та сплачує винагороду за кожним лотом окремо . Винагорода виконавця земельних торгів встановлюється у розмірі 5 відсотків ціни, за якою здійснюється купівля-продаж земельної ділянки, або 50 відсотків річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу прав на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису), але не більш як 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний лот.

  6. Переможцю земельних торгів, який відмовиться від підписання протоколу земельних торгів, укладання договору оренди земельної ділянки, повного розрахунку за придбаний лот в терміни, визначені чинним законодавством та умовами договору: гарантійний внесок не повертається, результати торгів анульовуються, Переможець до наступних торгів не допускається, а кошти в розмірі цінової пропозиції, запропонованої Переможцем за результатами проведених торгів, стягуються з Переможця, як неустойка (ст. 549 ЦКУ) в судовому порядку згідно чинного законодавства.


  Для участі в земельних торгах необхідно:

  1. Сплатити з рахунку, відкритого в банку : реєстраційний внесок – 1135,00 грн. (Одна тисяча сто тридцять п’ять гривень 00 копійок) в т.ч. ПДВ 20 %., на рахунок ДП «Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою » р/р № UA553808050000000026003594061 у АТ “Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805, ЄДРПОУ 00689190; призначення платежу: «Реєстраційний внесок в т.ч. ПДВ 20%». гарантійний внесок – 4 835,58 грн. ( Чотири тисячі вісімсот тридцять п’ять гривень 58 копійок) без ПДВ, на рахунок ДП «Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою » р/р№ UA493808050000000026005586743 у АТ “Райффайзен Банк Аваль”, МФО 380805 , ЄДРПОУ 00689190; призначення платежу: «Гарантійний внесок без ПДВ»

  2. Подати документи що підтверджують сплату реєстраційних та гарантійних внесків. Оформити та подати заяву з необхідною інформацією та підтверджуючими документами особи, яка бажає взяти участь у земельних торгах, Виконавцю торгів за адресою: ДП «Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Ак.Сахарова, 34, відповідальна особа - Куціль Наталія Любомирівна (м.т. 0665788461) керівник відділу з проведення земельних торгів -Тицька Мар’яна Романівна (м.т.0968657209) юрисконсульт відділу юридичного забезпечення. Телефон для довідок: (0342) 52-07-81 E-mail zemleustrouif@ukr.net . Години прийому заяв на участь в земельних торгах: у робочі дні з 9.00 год. до 16.00. год., у п'ятницю - з 9.00 год. до 15.00. год.

  3. Укласти договір про умови участі в земельних торгах у формі аукціону.


  Земельні торги у формі аукціону призначено на 21 квітня 2021 р.

  Останній день прийому заяв – 15 квітня 2021 р. до 16 год. 00 хв.

  Порядок сплати внесків : Сплачується з рахунку Учасника та зараховується на рахунок Виконавця включно до 15 квітня 2021 р. до 16 год. 00 хв. Призначення платежу :

  1. «Реєстраційний внесок – 1 135.00 грн. в т.ч. ПДВ;

  2. «Гарантійний внесок – 4 835,58 грн. без ПДВ.

  Місце проведення торгів: Івано-Франківська обл., с. Коршів, вул. Шевченка,23. (приміщення сільської ради)

  Початок торгів о 13.00 год. Реєстрація учасників земельних торгів в день проведення з 10.00 год. До 12.40 год. за адресою: Івано-Франківська обл., с. Коршів, вул. Шевченка,23 .