ЗАВІТАЙТЕ НА НАШУ СТОРІНКУ Facebook
  • Своєю історією Державне підприємство "Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою" сягає у далекий 1961 рік. Саме тоді відповідно до наказу Міністерства сільського господарства УРСР на виконання постанови ЦК КП та Ради Міністрів України було створено Республіканський проектний інститут із землекористування "Укрземпроект". У тому ж році влітку, на базі відділів землевпорядкування і сівозмін обласних управлінь сільського господарства були організовані обласні землевпорядні експедиції, які з 1 жовтня 1969 року перетворились на обласні філіали та Київське відділення інституту "Укрземпроект". Наказом Держагропрому України від 23 липня 1989 року інститут "Укрземпроект" було перетворено на Український науково-дослідний і проектно-вишукувальний інститут із землеустрою /УкрНДІземпроект/. А вже за рік цей заклад і його 24 філіали включили до мережі наукових установ Української академії аграрних наук.

    У 1992 році інститут УкрНДІземпроект перейменовано в Інститут землеустрою УААН. Наказом Держкомзему України від 16 червня 2003 року Івано-Франківському філіалу дано незалежність. Того ж дня він отримав статус Державного підприємства "Івано-Франківський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою". Нині - це єдина в області державна науково-дослідна установа з проблем землеустрою, земельного кадастру та охорони земель, яка застосовує у роботі новітнє обладнання і широко впроваджує наукові розробки в практику земельних відносин. За роки своєї діяльності івано-франківці разом із колегами у столиці та інших областях виконали значний обсяг науково-дослідних, проектно-вишукувальних, земельнооціночних і розвідувальних робіт. Серед найбільш важливих у попередні роки, є Генеральна схема використання земельних ресурсів України на 1976-1990 роки, обласні схеми використання земель, районні схеми землевпорядкування, схеми рекультивації порушених земель, робочі проекти організації вирощування сільськогосподарських культур, проекти встановлення водоохоронних зон і прибережних смуг та організацій шляхової мережі у сільськогосподарських районах. Крім того, на кожне сільгосппідприємство розроблялись проекти внутрігосподарського землеустрою. Разом із колегами, як і в інших областях, Івано-Франківський філіал Інституту землеустрою приймав участь в польовому обстеження грунтів. На основі цього виготовлено масштабний ряд різномасштабних грунтових карт - від господарських, районних до республіканських, підготовлено нариси про грунти кожної області та кожного господарства, складено номенклатурний список агровиробничих груп грунтів та проведено геоботанічне обстеження кормових угідь на території області, здійснено економічну оцінку земель та бонітування грунтів. Надзвичайно важливим напрямком роботи землевпорядного виробництва була охорона земель, яка здійснювалася завдяки комплексному протиерозійному проектуванню. Воно базувалося на впровадженні організаційно-господарських, агротехнічних, лісомеліоративних та гідротехнічних протиерозійних заходів в умовах грунтозахисного землеробства з контурно-меліоративною організацією території.